2% overdrachtsbelasting mist doel

14 december 2016
_

Advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad tikt de Belastingdienst op de vingers over het hoge tarief van 6% in de overdrachtsbelasting. Tegelijkertijd zet hij vraagtekens bij de doelmatigheid van het verlaagde tarief van 2% voor woningen om de doorstroom op de koopwoningmarkt te bevorderen. Zo meldt het FD.

Sinds 2012 is de overdrachtsbelasting voor woningen structureel verlaagd van 6% naar 2%, met als doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorden. Veel belastingplichtigingen dagen nu de Belastingdienst voor de rechter omdat zij vinden dat zij onterecht het hoge tarief hebben betaald. Advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad presenteerde afgelopen vrijdag zijn conslusies in vier van de zaken. Hij tikt niet alleen de Belastingdienst op de vingers voor het niet correct hanteren van de tarieven, hij stelt ook dat de definitie van woning in de wet rondom het verlaagde tarief, ervoor zorgt dat dit tarief geen positief effect heeft op de doorstroming. 

Definitie woning

Volgens de definitie in de wet geldt het lage tarief namelijk als een onroerende zaak 'naar zijn aard bestemd is voor bewoning'. Zodra dit duidelijk het geval is, doet het werkelijke gebruik van een pand er niet meer toe. Het FD geet een voorbeeld uit Wattels presentatie: "Bij de aankoop van een kantoorvilla die oorspronkelijk was gebouwd als woning, moet volgens hem dan ook het lage tarief gelden en niet het hoge tarief dat is opgelegd." Voor dit geval is de Belastingdisnet derhalve op de vingers getikt.

Verlaagd tarief mist doel

Door deze definitie van woningen mist de lage overdrachtsbelasting volgens Wattel het doel van doorstroming op de koopwoningmarkt. "Aan de ene kant is het lage tarief ook van toepassing voor huurwoningen, die bijvoorbeeld door beleggers worden gekocht, net als voor recreatiewoningen en zelfs sloopwoningen. Aan de andere kant geldt het lage tarief weer niet voor panden die feitelijk zijn bewoond of worden aangekocht om hiervoor geschikt te worden gemaakt, maar die niet als woning zijn gebouwd, zoals kantoren of scholen."

Meer weten?

Erwin Mulder beantwoordt graag uw vragen!

Bel Erwin Mulder op +31 (0)6 114 795 55 of vul het formulier in, dan belt hij u.

Alle velden zijn verplicht