Vastgoedbeleggingen

De markt van vastgoedbeleggingen is niet transparant. Wie is wie, hoe lopen de hazen, wat is het juiste rendement? Zonder deskundige en lokaal goed ingevoerde begeleiding wordt het optimale rendement niet gehaald. De Molenaar Vastgoed heeft een uitstekend netwerk en weet wie, wanneer, wat zou willen kopen of verkopen.

Beleggingsvastgoed kan nimmer worden beoordeeld op basis van alleen fraaie huurovereenkomsten. Huurders zijn naar onze mening namelijk tijdelijke zekerheid. Continuiteit en stabiliteit van een vastgoedportefeuille worden primair gewaarborgd door de kwaliteit van het vastgoed. De Molenaar Vastgoed adviseert u graag bij het samenstellen van een stabiele portefeuille. Wij voeren een grondig en volledig due diligence uit ten aanzien van de te verwerven vastgoedbelegging, voeren de onderhandelingen, stellen een gedetaillieerde meerjaren rendmentsprognose op, structureren de belegging op maat en managen het vastgoed.

Naast begeleiding bij aan- en verkoop adviseren wij tevens bij uitpondtrajecten, transformaties en nieuwbouwontwikkelingen.

Meer weten?

Erwin Mulder beantwoordt graag uw vragen!

Bel Erwin Mulder op +31 (0)6 114 795 55 of vul het formulier in, dan belt hij u.

Alle velden zijn verplicht