Grote behoefte aan extra woningbouw

5 januari 2017

De recente raming van onderzoeksbureau CBS onderstreept de grote behoefte aan extra woningen in Nederland. Volgens het CBS is de Nederlandse bevolking in 2016 stevig gegroeid en niet eerder in deze eeuw zo flink gestegen.

Begin 2016 lag het aantal mensen nog zo’n 20.000 onder de 17 miljoen, maar die grens werd volgens het CBS al in maart gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners.

Sterke toename immigratie

Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat het CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111.000 mensen bij zijn gekomen. In 2015 waren dat er ruim 78 duizend. In 2001 kwamen er voor het laatst meer dan 100.000 mensen bij.

De buitenlandse migratie draagt momenteel het meest bij aan de groei. In 2016 groeide de bevolking met ongeveer 87.000 mensen, doordat er zich meer mensen in Nederland vestigden dan er vertrokken. De groei door natuurlijke aanwas bleef in 2016 wederom beperkt. Het aantal geboorten nam iets toe, maar het aantal sterfgevallen ook. Per saldo komt het geboorteoverschot uit op bijna 24 duizend, bijna net zoveel als in 2015.

Nog 400.000 mensen erbij

Voor de komende jaren verwacht CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2022, zal de bevolking volgens de CBS-prognose uit 17,5 miljoen mensen bestaan. Dat zijn dus 400.000 mensen erbij die huisvesting zoeken. Voor de komende twintig jaar wordt zelfs uitgegaan van een miljoen extra huizen die nodig zijn.