huurverhoging 2022

4 april 2022 | Bron: woonbond.nl

Hoeveel kan de huur omhoog in 2022? Welke maximale huurverhoging geldt.  Dat hangt ervan af of je in de vrije of de sociale sector huurt.

Sociale sector

In de sociale sector kunnen hogere inkomens een hogere huurverhoging krijgen. Ook geldt er een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief hoge huur.

Maximaal 2,3%

De huur mag in de sociale sector niet meer dan 2,3% omhoog, tenzij je in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lage huur.

Of je sociaal huurt of niet hangt af van de huurprijs die je betaalde bij aangaan van de huur. Weet je niet of je sociaal of geliberaliseerd huurt? Doe de online check.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sociale huurders met een wat hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.


Alleenwonend
Tussen 47.948 en € 56.527 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 56.527 –> 100 euro huurverhoging
Niet alleenwonend
€ 55.486 en € 75.369 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 75.369 –> 100 euro huurverhoging

 

Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging in het overzichtsartikel inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurverhoging lage huur

Voor huurders met een relatief lage huur, onder de €300,-, geldt dat ze een huurverhoging van maximaal 25 euro kunnen krijgen.

Kamerverhuur

Huur je een kamer? Dan mag de huur niet met meer dan 2,3% omhoog.

Niet stapelen

Deze maximale huurverhogingen kunnen niet worden gestapeld. Je valt of in de categorie voor maximaal 2,3%, of in de categorie voor maximaal €25,-, maximaal €50,- of maximaal €100,-. Een verhuurder mag niet meer vragen dan het voor jou geldende maximum.  

Vrije sector

Voor huurders in de vrije sector geldt dat de huurverhoging niet meer dan 3,3% mag zijn.

Staat er iets lagers in je huurcontract? Dan geldt dat als maximum.

Staat er niets over een huurverhoging in je huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zo maar verhogen.

Andere bezwaargronden

Naast de regels voor de maximale huurstijgingen zijn er nog meer regels waar een huurverhoging aan moet voldoen. Is dat niet het geval? Dan kun je de huurverhoging tegenhouden door bezwaar te maken.  Lees er meer over in het overzichtsartikel 'Redenen om bezwaar te maken'.