WOZ cap

4 april 2022

Per 1 mei 2022 zal de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in het WWS. De maatregel heeft uitsluitend een huurprijseffect op woningen die nu voldoende punten hebben om de huurprijs te liberaliseren (142 punten of meer) en waarbij het aandeel WOZ-punten meer dan 33% bedraagt.

Sinds 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde van een huurwoning bepalend bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs in het woningwaarderingsstelsel (WWS). In gebieden met een groot woningtekort gaf het gebruik van de WOZ-waarde echter een onbedoeld effect; daar stegen de huren zo sterk dat woningen onbetaalbaar werden voor veel mensen. Met de nieuwe maatregel wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling. De inschatting is, dat met de invoering van de maatregel, circa 23.000 woningen beschikbaar blijven voor de sociale woningvoorraad en dat circa 15.000 woningen met een hoge huur terugvallen in de sociale huursector. Op een aantal woningen zal de WOZ-cap geen effect hebben vanwege limiterende regelingen voor specifieke situaties.

Voor uitgebreidere informatie en advies omtrent de WOZ cap kunt u contact met ons zoeken.